lausitz.la : luzica.la

mehr erfahren:wjace zhonić  lieder:spěwy  links:pokazki  sorbisch-kurs  serbska online-karta

 

HORY MÓDRE

Hory módre, ja was znaju,
ja sym zaso w serbskim kraju,
hdźež mi kwětki rjeńšo kćěja, z keluškow so směja.
Młódnozelena ty strona,
wokřewjace serbske hona,
wy sće moja domowina, radosć wutrobina.

Ow, ja słyšu hižo znowa
slěbroklinčne serbske słowa;
kajke słódke zaklinčenje kóžde postrowjenje!
Kotrychž jenak w mysli nošu,
we duchu was wšitkich košu, serbscy bratřa lubowani, z duše powitani!

Dźensa róžička mi kćěwa,
dźensa zbože so mi směwa,
słódku radosć duša změje,
wutrobu tróšt hrěje.
Kajke žiwe pukotanje, kajke zbóžne začuwanje,
zo sym zaso w serbskim kraju,
hdźež mi mysle hraju.
Hdźež so módrja, zelenja...  << >> Palenc